Tehlikeli Atık Yakma

 

Firmamız tehlikeli atık yakma konusunda İtalyan Termomeccanica firması ile çalışmaktadır.

İstaç ın günde 100 ton tehlikeli atık bertaraf projesinin temel mühendisliği bu firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tehlikeli atıklar döner fırın teknolojisi kullanılarak imha edilir.. Ayrıca tesis mevcut en iyi teknolojiye göre tasarlanmıştır.

Tesis endüstriyel yanabilir plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıklar, tıbbi atıklar, petrokimyasal atıklar, PVC, solvent, boya atıkları, yapıştırıcılar, arıtma çamuru vb. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yakılması nı sağlar.

Tesis, işletme koşullarına bağlı olarak farklı atık besleme sistemleri için tasarlanacaktır. Atıklar, bunker besleme, varil besleme, sıvı atık ve özel sıvı atık besleme gibi farklı sistemlerden fırına beslenmektedir.

Tesisin ana bölümleri geçici depolama alanları, yakma, buhar ve elektrik üretim sistemi, atık gaz arıtma ve emisyon ölçüm sistemi, atık su arıtma sistemi, kül ve cüruf toplama sistemlerinden oluşmaktadır.

Tesisten gelen tartım atıkları 7/24 izlenebilecek ve kantar bulunur.

Geçici depolama alanları; Tesis kabul kriterlerine göre kabul edilen katı ve macunsu atıklar için bunker (ler), sıvı atıklar için uygun tanklar ve varil atıkları için uygun depolama alanlarından oluşur.

Yanma işlemi: Endüstriyel ve tıbbi atıklar için günlük olarak hazırlanan yanma menüleri doğrultusunda birincil yanma odası, döner fırında 800-900 oCV aralığında ikinci fırında minimum 2,5 saniye gaz yanması için tasarlanmıştır. 1000-1200 oC ve daha yüksek sıcaklıklarda.

Buhar ve güç üretim sistemi, ikincil yanma odasından atık gazdan buhar elde etmek için atık ısı geri kazanımı, sıcaklık, basınç vb. İçin uygun yüzey alanı. parametrelere göre uygundur.

Atık gazların arıtılması; ağır metal, halojenli bileşikler, dioksin-furan, toz vb. uzaklaştırmayı sağlayacak teknolojiye sahiptir. Emisyon ölçüm sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak sürekli ölçülecek ve mevzuatta belirtilen hava emisyon sınır değerlerini aşmayacak şekildedir.

Kül ve cüruf toplama sistemi, yakma işlemi sonucunda oluşan cüruf ve külün uygun konveyörlerde depolanacağı ve uçucu külün uygun silolarda depolanacağı şekilde tasarlanmıştır.